Servis

images1-Copy

 

 

 

 

 

 

Na servis zaprimamo samo proizvode kupljene u nas uz predočenje računa.
Servis je besplatan za sve proizvode, a naplaćujemo samo rezervne dijelove potrebne za popravak.
Prije popravka ćemo Vas kontaktirati za cijenu dijelova potrebnih za popravak.
Za proizvode koji su u garanciji se obvezujemo da ćemo ih besplatno popraviti ili zamijeniti za novi proizvod.
Garancija ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem, djelovanjem više sile,mehanička oštećenja ili istrošenosti.
Na servis zaprimamo proizvode kupljene bilo kada neovisno o garanciji.